Brennverdi

Brennverdien (energimengden) i ved tørket i friluft med 14-20 % vanninnhold varierer mellom treslagene. Tallene nedenfor er beregnet ut fra en fastkubikkmeter ved, uten reduksjon for virkningsgrad til ovnen.

Eik 2900 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Bjørk 2650 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Furu 2350 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Gran 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Osp 2150 KWh pr kubikk (1000 ltr.)
Reklamer